EIA-regeling voor ondernemers, investeer slim in zonne-energie

EIA-regeling voor ondernemers, investeer slim in zonne-energie

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscale voordelen voor investeringen in energiebesparende technologieën en duurzame energie, zoals zonnepanelen. Deze regeling, gericht op bedrijfsmiddelen die voldoen aan de specificaties van de Energielijst, helpt uw belastinglast te verlagen en uw energiekosten te reduceren. In dit artikel lees je alles over de EIA-regeling voor bedrijven, met handige tips en informatie.

Voordelen van de EIA

Door gebruik te maken van de EIA kunt u gemiddeld 11% van uw investeringskosten besparen. Dit dubbele voordeel komt voort uit lagere belastingen en verminderde energiekosten die hieruit volgen. Voor extra besparingen kunt u de EIA combineren met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voorwaarden voor EIA

Om voor EIA in aanmerking te komen, moet uw investering in zonnepanelen aan de volgende criteria voldoen:

U bent ondernemer voor eigen rekening en belastingplichtig in Nederland voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw investering kost minimaal €2.500.

U meldt de investering digitaal bij het eLoket van RVO binnen drie maanden na aanschaf.

Uw aansluiting aan het elektriciteitsnet is maximaal 3*80A.

Hoe de EIA werkt

Met de EIA kunt u 40% van de investeringskosten in zonnepanelen aftrekken van uw winst, naast de gebruikelijke afschrijvingen. Dit bedrag omvat zowel de aanschafkosten als de voortbrengingskosten van de zonnepanelen.

Aanvraagproces

Meld uw investering binnen drie maanden na aankoop bij het eLoket van de RVO. U heeft eHerkenning nodig om in te loggen en de EIA aan te vragen. Na de investering dient u de EIA toe te passen in uw belastingaangifte.

Criteria voor zonnepanelen

De regeling is van toepassing op zonnepanelen die:

- Meer dan 15 kW piekvermogen hebben.

- Aangesloten zijn op het net met een aansluiting van maximaal 3*80 A.

- Energie opwekken uit zonlicht.

Belangrijke aandachtspunten

Zorg ervoor dat u uw investering op tijd aanmeldt bij RVO. Als uw investering kwalificeert, ontvangt u namelijk een verklaring met het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA. U kunt maximaal €126 miljoen per kalenderjaar aan energie-investeringen per onderneming melden, met een minimum van €2.500. Van het goedgekeurde bedrag mag u 40% aftrekken van uw fiscale winst.

Door de EIA te benutten, optimaliseert u niet alleen uw fiscale situatie, maar draagt u ook bij aan een duurzamere bedrijfsvoering. Voor bedrijven is dit dus in veel gevallen een goede keuze.